Wekeromse Zand (2)

Het grote stuifzandgebied

Het Wekeromse Zand is één van de laatste grote stuifzandgebieden van Nederland. Zand en heide worden omgeven door naaldbos, met in het zuiden bouwlanden.

Het gebied is rijk aan vogels. Langs de randen van het stuifzand broeden onder meer de nachtzwaluw, tapuit, geelgors, boompieper en veld- en boomleeuwerik. In de oude naaldbossen leven kruisbek, raaf, havik en zwarte specht. Vermeldenswaard is ook de aanwezigheid van een kudde moeflons die is uitgezet om de heide te begrazen.

Het Wekeromse Zand is vanuit archeologisch oogpunt heel interessant. Er komen grafheuvels voor uit de Nieuwe Steentijd en er is een oude Germaanse put. De Celtic Fields in het noordwesten werden als landbouwgronden aangelegd in de IJzertijd. De stuifwal met eikenbomen in het oosten dateert van rond de 16de eeuw.

In het gebied zijn twee wandelroutes uitgezet:

Rode route: 7,5 km | gemarkeerd | gpx

Startpunt is de parkeerplaats aan de Hoeverweg in Wekerom. De wandeling voert over het stuifzand en de heide.

Blauwe route: 2,5 km | gemarkeerd |gpx

Startpunt is de parkeerplaats aan de Vijfsprongweg 70, 6741 JB Lunteren. De wandeling voert langs de IJzertijdboerderij, de Germaanse put en de Celtic fields.

Beide wandelingen zijn ook goed te combineren, dan is de totale lengte 9 km.

broken image

In het Wekeromse Zand is ook een wildwandeling.

Van Goghwandeling

In het gebied van het Wekeromse Zand wordt ook een Van Goghwandeling aangeboden: 'Het geloof van Van Gogh'. Dit is een individuele therapeutische wandeling in de natuur, geïnspireerd op het leven en werk van de bekende Nederlandse schilder Vincent van Gogh.

broken image